Chinese massage Tilburg

Wellness, Massage, Relax, Relaxing, Spa, Relaxation

Er is een wereld van verschil tussen een massagetherapeut en een massage. Een Chinese massage ons centrum is geen professional als zodanig. Wij zijn een door de katholieke kerk uitgenodigde hulp bij de doop van baby's en bij begrafenisrituelen. Daarom kennen wij de waarheid en kunnen wij u deze waarheid ook geven. Wij vertegenwoordigen Christus echter niet officieel en zijn niet geroepen om enige onderscheiding te verlenen boven die van het gedoopte individu.

Een ware christen kan God danken en zijn volk zegenen. Een valse christen hoeft zijn volk niet te zegenen, omdat dit spontaan kan gebeuren. Een echte christen kan God ook danken en zijn volk zegenen. Een valse christen zal dit alleen doen als show; hij wordt alleen geprezen door zijn naam. Niemand prijst een god, uiteindelijk natuurlijk. Dus, wat het dankzeggen als praktijk in de godsdienst betreft, het is echt de belangrijkste praktijk en alleen de bevoorrechte personen kunnen het doen. U kunt het misschien niet genereus doen, maar misschien kunt u het wel. Wil je het doen? We kunnen het er waarschijnlijk allemaal over eens zijn dat het niet het gemakkelijkste geschenk is om te geven. Toch is het uiteindelijk het enige geschenk dat telt.

Wanneer wij onze schepper vragen ons de genade te schenken om te danken, kunnen wij, zoals de mirre, de aangename warmte van zijn aanwezigheid voelen en kunnen wij bekennen dat onze dankzegging geheel oprecht is. Vanuit dit gezichtspunt worden wij dankbare mensen en spreken wij dienovereenkomstig over onszelf. In dit epistel is het mijn bedoeling acht punten te onderzoeken die je kunnen helpen gemakkelijker te danken wanneer je je oefent in het danken.

Een van de punten die volgens mij iedereen kan helpen, mits de juiste motivatie met de juiste oefening, is de kunst van het dankzeggen. Volgens de heilige Antonius van Padua is "het doel van elk bewustzijn zich bewust te zijn van zijn eenheid met het Ene". De spirituele praktijk van de heilige Antonius is gecentreerd rond gepaste genaden, en de kunst van het dankzeggen is een deel van die praktijk. Er is ook een uitgebreide vorm van dankzegging die geïllustreerd wordt in de Christelijke Bijbel, en die te vinden is in verschillende boeken van het Nieuwe Testament.

Ik zou de kunst van het dankzeggen willen omschrijven als een mentale oefening. Het is iets wat iedereen kan doen, op voorwaarde dat je consequent dankzegt. Het is iets dat een beetje oefening vergt en je vermogen om te danken ontwikkelt. recessief denk ik dat dankzegging een van de belangrijkste oefeningen is die men kan doen. Met andere woorden, ik denk dat dankzegging geen "goed" iets is, of een "am" iets; dankzegging is een menselijk iets, en we zouden het allemaal moeten doen.

Waarom is dankzegging zo'n belangrijke menselijke oefening? De heilige Antonius vertelt ons dat het noodzakelijk is om dit te doen "voor al het andere." Het is geen optie. Dankzeggen is een menselijke standaard, een praktijk, een gewoonte, en daarom een noodzaak – of we er nu voor kiezen of niet. Als ik terugdenk aan mijn dagen als kersverse moeder met mijn dochter – ook al is mijn leven nu een decennium ouder – dan is één opvallend kenmerk dat ik regelmatig dankte voor de vele zegeningen die ik in mijn leven had. Die praktijk ondersteunt mijn dagelijkse wandel in God.

Mijn dankzeggingspraktijk:Vandaag dank ik in de Naam van Jezus voor deze Manieren:o Ik denk aan mijn liefde voor de Heer, Zijn genade, Zijn leringen, Zijn goedheid, Zijn redding, Zijn schenkingen, Zijn juk, Zijn Calvarië, Zijn werk, Zijn voeten, Zijn bokken, Zijn huis, Zijn hemelse vader, Zijn schapen, Zijn herders, Zijn kerk, en voor alles wat Hij doet. o Ik verkondig met vreugde het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, van de genade van onze Heer Jezus Christus, en van de gave van de Heilige Geest.o Ik smeek U in de Naam van onze Heer Jezus Christus, Soeverein en Allerhoogste, dat U Zijn iemand op aarde wilt zenden.

In de diepste krochten van mijn hart heb ik een soort dankbaarheidsboek en ik zet een afspraak op mijn kalender. Ik zet een tijd wanneer ik weet dat ik het "Eenheid" zal noemen. Het zal een samenkomen in mijn hart zijn om dank te zeggen en om verfrist te worden.

Ik zal een tijd en een plaats kiezen waar ik alleen zal zijn – er is niemand anders beschikbaar, alleen ik en God. Ik zal het brood en de wijn klaarmaken en mezelf het teken geven dat ik moet komen. Het is alleen wij tweeën alleen in het heiligdom. Er is niemand anders aanwezig dan God en ik op deze heilige plaats. Het is volmaakte vrede en volmaakte vreugde in mijn hart.